ŠPORT A ZDRAVIE neinvestičný fondNeinvestičný fond Šport a zdravie vznikol v roku 2014 za účelom podpory športovania mládeže a hlavne podpory prevencie zdravia mladých športovcov. V zmysle štatútu neinvestičného fondu je jeho účelom:

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.

Zameriava sa najmä na:

 

 

Ak chcete podporiť športujúcu mládež, budeme radi, ak pošlete 2% z daní z príjmu na náš fond.

 

Šport a zdravie

Neinvestičný fond

Pod Rovnicami 25

841 04 Bratislava

IČO: 45744203Vopred Vám ďakujeme, Ing. Milan Kyrinovič, správca fondu